Logo_Ormonde_full-_1_

Mašina za uklanjanje izmenjivača toplote

Mašina za uklanjanje izmenjivača toplote

Ormondeov sistem za vazdušno uklanjanje snopa cevi (izmenjivača toplote) samostalna je „kombinovana jedinica“ koju jedna dizalica lako podiže u određeni položaj.

Naš sistem povlačenja snopova cevi olakšava rad izvlačenja izmenjivača toplote, podizanje i konačno guranje izmenjivača toplote u svoj omotač nakon završetka održavanja ili čišćenja. To našim kupcima osigurava najbržu, najbezbedniju i najisplativiju uslugu rukovanja izmenjivačem toplote.

Zašto Ormonde?

Koje su naše ključne prednosti

Ormonde-ova mašina za povlačenje snopa cevi ima vučnu silu od 60 tona što omogućava lako i bezbedno izvlačenje vašeg izmenjivača toplote iz omotača bez stvaranja oštećenja na izmenjivaču toplote, kućištu ili prikačenoj tehnologiji. Vučna vitla (čekrk) opremljena je vertikalnim sistemom za vuču i podizanje koji se može hidraulički podizati i spuštati, te se na taj način obezbeđuje da snop uvek bude u ravni s omotačem tokom povlačenja.

Paleta proizvoda

Naša tehnologija

Ormonde-ov sistem za vazdušno uklanjanje i podizanje snopa cevi samostalna je „kombinovana jedinica“ koju jedna dizalica lako podiže u određeni položaj. Opremljen je vazdušnim, hlađenim dizelskim motorom koji pokreće hidraulički sistem i njime se upravlja putem daljinskog upravljača. Snažno hidraulično vitlo (čekrk), snage do 60 tona vučne sile, olakšava izvlačenje izmenjivača iz omotača bez stvaranja naprezanja na temelju.

Vučna vitla (čekrk) opremljena je vertikalnim sistemom za vuču i podizanje koji se može hidraulički podizati i spuštati, te na taj način obezbeđuje da snop uvek bude u ravni s omotačem tokom povlačenja. Nakon što se izmenjivač toplote izvuče, operater balansira mašinom za uklanjanje povlačenja podiznog okvira napred ili nazad putem daljinskog upravljača.                                                 

Gde poslujemo?

Pružamo uslugu iznajmljivanja mašina za uklanjanje izmenjivača toplote (izvlakača snopa cevi) širom Evrope, uključujući Češku, Poljsku, Slovačku, Irsku, Englesku, Nemačku, Austriju, Ukrajinu, Letoniju, Litvaniju, Estoniju, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Švedsku, Norvešku, Finsku, Španiju i Rumuniju. Kontaktirajte nas za više informacija o iznajmljivanju naših hidrauličnih vazdušnih mašina za uklanjanje snopa cevi, paketa opreme za mašine za uklanjanje snopova i dizača.

[ngg src="galleries" ids="12" display="basic_thumbnail" thumbnail_crop="0"]