Logo_Ormonde_full-_1_

Mobilne Mieszanie Zbiorników - AgriMixer / Güllemixer

Usługa mieszania zbiorników firmy Ormonde, obejmująca AgriMixer (Güllemixer), została zaprojektowana z myślą o wydajnym mieszaniu warstw organicznych nagromadzonych osadów w zbiornikach magazynowych, szczególnie tych stosowanych w produkcji biogazu, gospodarce ściekowej, zbiornikach rolniczych i wybranych zbiornikach procesowych w przemyśle.

W Ormonde zmodyfikowaliśmy to rozwiązanie i technologia ta jest wykorzystywana do separacji frakcji tłuszczowych z wody, co pozwala na usunięcie odpadów tłuszczowych zanim trafią one do oczyszczalni ścieków.

EFEKTYWNOŚĆ

JAKOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

Kluczowe zalety usługi mobilnego miksowania:

Ormonde Agri-Mixer wyróżnia się jako wydajna mobilna usługa mieszania, rozwiązująca problemy powszechnie spotykane w magazynowaniu odpadów organicznych, gromadzeniu ścieków i sedymentacji osadów. System doskonale nadaje się do czyszczenia dużych zbiorników na odpady organiczne, rozbijania warstw flotujących w komorach fermentacyjnych oraz w sytuacjach awaryjnych w branży biogazowej i gospodarce wodno-ściekowej.

Rodzaje usług - AgriMixer / Güllemixer Lkw:

Mieszanie zbiorników

Mieszanie lagun otwartych

Mieszanie warstw flotujących

Usuwanie odpadów tłuszczowych z
systemów oczyszczania ścieków

Dostęp do trudno dostępnych
miejsc – wysięgnik 38 metrów

Czyszczenie zbiorników na odpady
organiczne

Czyszczenie zbiorników na odpady rolnicze

Czyszczenie zbiorników biogazowych

Czyszczenie zbiorników w
oczyszczalniach ścieków

Technologia mieszania zbiorników:

Ormonde AgriMixer ma zasięg 38 metrów dzięki 5-sekcyjnemu wysięgnikowi, co zapewnia dostęp do każdego zbiornika pod idealnym kątem, co zapewnia wysoką jakość mieszania. Mieszadło może być wyposażone w dodatkowe pompy do szlamu napędzane hydraulicznie, pompę do czyszczenia zbiorników na odpady organiczne napędzaną hydraulicznie lub pompę do pogłębiania, umożliwiając jednoczesne mieszanie i pompowanie. Możliwość ta jest idealna do czyszczenia dużych lagun i zbiorników magazynowych w gospodarstwach rolnych, oczyszczalniach ścieków i obiektach przemysłowych.

Mobilne mieszanie zbiorników (mikser rolniczy):

Ormonde oferuje usługi mieszania zbiorników (Agri-Mixer / Güllemixer) w całej Europie, w tym w Austrii, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Grecji, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Macedonii, Polsce, Rumunii, Szwecji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Irlandii i Ukrainy.

Galeria

Wideo