Czyszczenie w Przestrzeniach Zamkniętych

Ormonde specjalizuje się w różnorodnej gamie rozwiązań do czyszczenia przestrzeni zamkniętych, odpowiadając unikalnym wyzwaniom związanym z czyszczeniem technologicznym, czyszczeniem wymienników ciepła, czyszczeniem zbiorników, czyszczeniem elektrowni atomowych, czyszczeniem przepustów, czyszczeniem dużych rur, czyszczeniem skraplaczy i ogólnym czyszczeniem przemysłowym w przestrzeniach ograniczonych lub zamkniętych. Definicja przestrzeni zamkniętej: Przestrzeń zamknięta to środowisko o ograniczonej możliwości przebywania, nieodpowiednie dla ludzi, takie jak wnętrze zbiornika magazynowego. Czasami wchodzi się do niego w celu oczyszczenia, ale nie jest on przeznaczony do przebywania w nim ludzi. Najlepsze praktyki obejmują rozwiązania czyszczące, które skracają czas pracy wymagany do czyszczenia, aby zmniejszyć ryzyko związane z pracą w przestrzeniach zamkniętych lub ograniczonych.

EFEKTYWNOŚĆ

JAKOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

Kluczowe zalety czyszczenia przestrzeni zamkniętych firmy Ormonde

W Ormonde bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem, dlatego zainwestowaliśmy znaczne środki w szkolenia i najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu robotyki, aby znacznie ograniczyć lub wyeliminować potrzebę ręcznego wprowadzania danych. Nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo obejmuje rozwiązania, w których wejście jest nadal konieczne (system czyszczenia o zmniejszonym wejściu człowieka); nasi operatorzy są dokładnie przeszkoleni i wyposażeni w detektory gazu, maski pełno-twarzowe i, w razie potrzeby, systemy oddychania świeżym powietrzem.

Rodzaje usług czyszczenia w przestrzeniach zamkniętych:

Aparaty oddechowe – Fresh
Air Breathing System

Rozwiązania robotyczne -
zautomatyzowane

Roboty czyszczące dedykowane
do stref EX

Zrobotyzowane rozwiązania czyszczące
w przestrzeniach ograniczonych

Zrobotyzowane rozwiązania
czyszczące - ograniczona rola ludzi

Wentylatory i scrubbery

Usługi czyszczenia w przestrzeniach zamkniętych

Gdzie oferujemy usługi czyszczenia zamkniętych przestrzeni?

Ormonde oferuje usługi czyszczenia w przestrzeniach zamkniętych na terenie całej Polski w tym: 

Mazowieckie, Wielkopolskie, Małopolskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Świętokrzyskie, Śląskie, Dolno Śląskie, Lubuskie, Podkarpackie, Podlaskie, Mazurskie.

Galeria

Wideo