Logo_Ormonde_full-_1_

Technologia czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem

Naszym zobowiązaniem jest dostarczanie najwyższej jakości usług, mających na celu obniżenie kosztów operacyjnych. Zaangażowanie to znajduje odzwierciedlenie w naszej szerokiej gamie pomp do czyszczenia hydrodynamicznego, obejmującym ciśnienia 250, 500, 1000, 2500 i 3000 barów, oraz w zastosowaniu, tam gdzie to możliwe, zrobotyzowanej technologii czyszczenia wysokociśnieniowego pod ultra-wysokim ciśnieniem, niewymagającej pracy manualnej.

Jakość

Efektywność

Bezpieczeństwo

Kluczowe zalety

Bezpieczeństwo jest najważniejsze w Ormonde. Zdając sobie sprawę z zagrożeń nieodłącznie związanych z tradycyjnymi usługami czyszczenia hydrodynamicznego pod ultra-wysokim ciśnieniem (hydroblasting), priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo, starając się jednocześnie zapewnić naszym klientom usługi wysokiej jakości, które zmniejszają koszty operacyjne.

Zakres usług

Zrobotyzowane czyszczenie
hydrodynamiczne

Czyszczenie ciśnieniami
od 100 do 2500 barów

Czyszczenie z wydatkiem
– 40 do 140 l/min

Czyszczenie gorącą wodą

Czyszczenie zbiorników zamkniętych

Automatyczne czyszczenie
wymienników ciepła

Robotyczne czyszczenie powierzchni

Czyszczenie chłodnic/radiatorów
„ostrą mgłą”

Specjalistyczne dysze czyszczące

Specjalistyczne systemy czyszczące

Nasza technologia czyszczenia pod ultra-wysokim ciśnieniem

Ormonde jest liderem w bezpiecznych i efektywnych usługach czyszczenia wodą pod wysokim i ultra-wysokim ciśnieniem w miarę możliwości z wykorzystaniem rozwiązań robotycznych. Nasze wysokociśnieniowe pompy do czyszczenia hydrodynamicznego (hydroblasting) i systemy robotyczne niewymagające prac manualnych zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować wydajność technologii przy jednoczesnym minimalizowaniu bezpośredniego zaangażowania operatora, zapewniając najwyższą jakość usług czyszczenia wysokociśnieniowego.

Usługi czyszczenia wysokociśnieniowego:

Ormonde, z siedzibą w Czechach i Polsce, oferuje usługi czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem w całej Europie, obsługując takie kraje jak Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Litwa, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Węgry, Bułgaria i Rumunia.

Galeria

Wideo